שאלה :

רציתי לשאול האם יש בישולי גויים בקפה ?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א פסק בספרו שו"ת יחוה דעת חלק ד (סימן מב) שאין איסור בישולי נכרים בשתיית קפה, אולם עדיף לחשוש ולא לשתות בכלי חרסינה, שמא השתמשו בכלים אלו בחלב של נכרים, לפיכך עדיף להשתמש בכלי זכוכית.