שאלה :

ראיתי בסופר א' מעדן של חברת muller וכתוב ברכיבים שיש שם ג'לטין דגים האם זה מותר לספרדים כי יש שם דגים וחלב?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

גלטין המיוצר מעורות ועצמות של דגים, ומוסיפים אותו בחלב כדי להקשותו, הנה מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יביע אומר חלק ח (חיו"ד סימן יא), כתב להקל בדיעבד ובמקום הצורך בג'לטין העשוי מעורות של בהמה שאינה כשרה, ולפי זה גם בנידון גלטין הדגים עם החלב ניתן להקל בדיעבד ובמקום הצורך, על בסיס אותם טעמים המובאים שם, ועוד יש סברה להקל, כי עצם יסוד איסור אכילת דגים עם חלב הינה מחלוקת בין מרן והרמ"א, כי דעת מרן הבית יוסף (יו"ד סימן פז) לאסור אכילת דגים עם חלב, אולם הרמ"א התיר את הדבר, ומרן החיד"א כתב לפסוק בזה כדעת הרמ"א, ולכן, אף שאנו פוסקים להלכה שאסור לספרדי לאכול דגים עם חלב, אבל לגבי גלטין שנעשה מדגים, יש מקום לסמוך על הרמ"א ולהקל באכילתו עם חלב. וראה בעיקר דין אכילת דגים עם גבינה מה שכתב בזה מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יחוה דעת חלק ו (סימן מח).

וכאן המקום להדגיש שמרן שליט"א עצמו מדגיש מאוד כי היתרו הוא רק בדיעבד גדול, ובמקום הצורך, אבל לכתחלה אין לצרוך מוצר שיש בו ג'לטין מבקר, ומרן שליט"א תמיד מעורר על כך שלא לאכול מדברים אלו, ושומר נפשו ירחק מהם.