שאלה :

קפסולות מזון הן מזון בשרי מיובש, הנבלעות ללא לעיסה. מיועדות לאנשים קשישים שאינם יכולים ללעוס או לנשים בהריון כחומר חיזוק. האם יש צורך בהמתנה של שש שעות אחרי בליעתן, כמו כל מזון בשרי רגיל?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בשאלה זו דן הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל, בשו"ת אגרות משה (חיו"ד חלק ב סימן כו), והעלה שלא צריך המתנה כלל, ואפשר לאכול גבינה מיד אחר בליעת הכדורים. והביאו להלכה בספר ילקוט יוסף (איסור והיתר חלק ג, סימן פט סעיף כח).