שאלה :

סיר פרווה שעומד על הגז והונח עליו מכסה רותח של סיר בשרי, הפך להיות בשרי או נשאר פרווה?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

לכאורה נחשב הדבר כנ"ט בר נ"ט, ודעת מרו מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל להקל בזה, ולהמשיך להחזיק את הסיר כפרווה, וראה בזה בהליכות עולם חלק ז פרשת קרח אות יא).