שאלה :

מוצרי אלפרו נתונים לפיקוח כשרות שלכם. בעוד אני אני נוסע לחו"ל. האם מוצרי אלפרו ללא סימון כשרות גם כן ניתנים לאכילה ? חלקם ? כולם

תשובה מאת מזכיר הבד"צ:

מוצרי אלפרו שאין עליהם את חותם הבד"צ, אין לרכוש מהם, הואיל ומדובר בייצור מיוחד בכשרות הבד"צ, עם חומרי גלם שנעשו אף הם תחת כשרות הבד"צ, לפיכך אין לרכוש את מוצרי אלפרו כשאין עליהם את חותם הבד"צ.