שאלה :

מה עושים כשההורים לא אוכלים חלק? כזוג שמגיע להורים, אי אפשר לאכול??

תשובה מאת רבני הבד"צ:

יש ללמוד היטב את ההבדלים בין כשרות רגילה לכשרות בד"צ בית יוסף, (חלק מהפרטים מצויינים באתר זה), ולהשפיע ככל האפשר על ההורים, בחכמה ובתבונה, ויהי רצון שחפץ ה' בידכם יצלח !