שאלה :

מדוע על אריזת לבבות של עטרה כתוב "לצלייה בלבד"? הרי על פי ההלכה ניתן להכשיר לבבות אם חותכים אותם ומולחים אותם

תשובה מאת רבני הבד"צ:

במשחטה אין אפשרות מעשית להכשיר את הלבבות, הואיל והכשרת הלבבות נעשית על ידי קריעת חדרי הלב, ושטיפתם מקרישי הדם שבלב, דבר שלא ניתן לביצוע, ולפיכך, הלבבות משווקים כשהם אינם מוכשרים. ומעשתה, אם עברו על הלבבות  ג' ימים ללא מליחה אין להשתמש בהם ללא צליה, לפיכך נכתב על התויות "לצליה בלבד".