שאלה :

לרב שלום רב לצערי היום אישתי התבלבלה ובישלה מאכל חלבי בסיר בשרי (את האוכל זרקנו) מה ניתן לעשות עם הסיר? האם לזרוק או להופכו לחלבי או להגעילו ע"י מים חמים ולהחזרו להיות בשרי לתשובתך המהיר אודה

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן השלחן ערוך פסק ביו"ד (סימן קכא סעיף ב) לגבי כלים שנלקחו מן הגוי, שאם תשמישן בחמין, מגעילן בחמין. והוא הדין כאן, שצריך להגעיל את הכלי בחמין ואז אפשר לחזור ולהשתמש בסיר למאכלים בשריים.

ולגבי המאכל (שזרקתם), יש חילוק אם בישלו בכלי זה בשר כ"ד שעות לפני בישול החלב, שאז המאכל החלבי מותר באכילה (אם אינו חריף), אך הכלי נאסר, ותקנתו רק בהגעלה. אבל אם לא עברו כ"ד שעות משעת בישול הבשר, הרי שהכלי הוא בן יומו, והמאכל החלבי נאסר. וראה בזה במה שכתב מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספר הליכות עולם חלק ז (עמוד ח).