שאלה :

לרב שלום -ביתי נישאה לא מזמן לבחור הולנדי-ואצלם שומרים בין בשר לחלב שעה(אשמח לדעת על מה הם סומכים) , האם עליה לקבל את מנהג בעלה?- יש לציין שאנחנו ספרדים ועד שנישאה שמרה 6 שעות- תודה מראש

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן השלחן ערוך ביו"ד (סימן פט סעיף א) כתב שצריך להמתין בין אכילת בשר לחלב שש שעות, אולם הרמ"א הוסיף שהמנהג הוא שדי בהמתנת שעה אחת בין אכילת בשר לחלב, אלא שצריך שיברך ברכה אחרונה. ומרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספרו חזון עובדיה פסח (עמוד פז) כתב שאשה נגררת אחרי בעלה גם להקל, אך תעשה התרה על מנהגה הקודם.