שאלה :

לספרדים שלא אוכלים דג וגבינה ביחד, אם יש פיצה שעל חלק ממנה יש דג, מה יהיה הדין לגבי שאר הפיצה, מותר יהיה לאכול אותה?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

על אף שמעיקר הדין אין בזה איסור, כי לא נאסר לאכול אלא גבינה ודגים, אנו ממליצים שלא לאכול, כי יתכן שחלק מהגבינה שנגעה בדגים גלשה לצד השני וכדו'.