שאלה :

למה אסור לבשל אחרי הצלייה את הכבד ?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן בשלחן ערוך (ביו"ד סימן עג סעיף א), פסק שמותר לבשל כבד אחר צלייתו, (ולדעת הרמ"א שם יש להדיחו קודם במים), אולם, אם עברו ג' ימים משעת השחיטה, אין לבשלו אחר צלייתו, וכפי שפסק מרן בשולחנו הטהור, (יו"ד סימן סא סעיף יב). וע"ש. ולפיכך בתווית כבד העוף הטרי שבכשרות הבד"צ, נכתב "אין לבשלו אחר צלייה", הואיל ואין אנו יודעים מתי הכבד נרכש, (אולם, יש מדבקת תאריך על הכבד, ובה נרשם יום השחיטה). ודי למבין !