שאלה :

למה אין להשיג כבדים קפואים שיהיה אפשר לבשלם אחר הצליה? והאם המפעל משהה את הכבדים ללא שטיפה ג' ימים?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אמנם הכבד מוכנס להקפאה עוד באותו יום בו נשחט העוף, ונמצא שיש עוד יומיים לאפשר את בישולו לאחר צליה, אולם, אנו חוששים לתקלות בשהיית הכבד קודם צלייתו, ולפיכך כותבים על התוית לצליה בלבד.