שאלה :

לא מזמן שמעתי שאם אוכלים גבינה צהובה, אז אח"כ צריכים לחכות כ-4 שעות ע"מ לאכול מוצר בשרי, לדעתי אין שום הגיון בדבר, אך בכל זאת האם זה נכון ההלכה הנ"ל ואם כן אז למה?, מה שונה גבינה צהובה משאר המוצרים החלביים הקיימים?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בטעם המתנת שש שעות בין אכילת בשר לחלב, נאמרו ב' טעמים, הרמב"ם כתב משום דחיישינן שמא נשאר בשר בין השיניים, ורש"י כתב הטעם משום שטעם השמנוני של הבשר נמשך בפה זמן ארוך, ולפי כל זה, האוכל גבינה אין צורך להמתין מלאכול בשר לאחריה, ודי לו בשטיפת הפה וקינוחו על ידי אכילת פת או פירות, אבל בגבינה קשה ושמנונית, כגבינה צהובה וכדו', ישנם דעות שיש להחמיר ולהמתין אחרי אכילתה. ולהלכה, מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א פסק שאין צורך להמתין כלל בין אכילת גבינה לבשר, אף באוכל גבינה קשה, ודי להדיח את פיו, ולקנחו באכילת פת או פירות. ועיין בזה בשו"ת יביע אומר חלק ו (חיו"ד סימן ז), ובשו"ת יחוה דעת חלק ג (סימן נח), ובהליכות עולם חלק ז (עמוד מו).