שאלה :

כבוד רב שלום וברכה. רציתי לשאול האם יש איסור לאכול לחם שנאפה ע"י גוי כמו ביין?. תודה רבה.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן הבית יוסף כתב (יו"ד סימן קיב), שבפת הקילו חכמים משום חיי נפש, ומספיקה הדלקת הישראל, ולא צריך הנחת הישראל על האש, להבדיל מבישול מאכלים, ששם צריך שהישראל יניח את הקדרה ממש על האש.