שאלה :

כבוד הרב שלום, בטעות הכנסנו כפית חלבית למדיח שהיו בו כלים בשריי'ם, ואח"כ בטעות שמנו אותה עם שאר הכלים החלביי'ם, כך שאנחנו לא יודעים לזהות אותה. מה הדין במקרה כזה?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אף שהכפית החלבית הודחה יחד עם הכלים הבשריים, הכפית לא נאסרה כלל, היות והסבון פוגם, (וראה בזה בשלחן ערוך יו"ד סימן צה סעיף ד), לפיכך אין מקום לשאלה כלל.