שאלה :

יש לי שאלה פה מאוד חשובה

תשובה מאת רבני הבד"צ:

התשובה של הרב הגאון