שאלה :

יש לי מזכירה לא יהודיה, האם הקפה שהיא מכינה במשרדי עבורי ועבור אורחי נחשב כבישול נוכרי?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אין דין בישולי נכרים בקפה, וראה במה שכתב מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן מב.