שאלה :

האם מי שנוהג לחומרא גם במה שמרן הב"י פסק לקולא, האם הוא יכול לסמוך על הכשרות שלכם?, ומה אתם נוהגים בדברים שמרן הבית יוסף מקל והרמ"א מחמיר? ומה בדבר פסקים שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל פוסק לקולא ויש מי שהחמיר בדבר?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בד"צ, הינו גוף מהדרין, ומטבע הדברים אינו סומך על היתרים וקולות, גם בדברים שמורה דרכנו מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זצ"ל היקל, הוא עצמו הורה לנו להחמיר בדבר, הואיל ואנו גוף מהדרין, וכגון בהיתר המכירה, שמרן זצ"ל כתב בשו"ת יביע אומר חלק י' באריכות רבה שהיתר זה הוא אמיתי ונכון, אולם לבד"צ "בית יוסף" הורה להחמיר בזה, ואף הוא עצמו, בביתו, נזהר מרן שלא לסמוך על היתר זה, ולא היה אוכל אלא מיבול נכרים או יבוא מחו"ל וכדו'.

כמעט בכל ההלכות הנוגעות לכשרות, מרן הבית יוסף מחמיר יותר מהרמ"א, כך בבשר חלק, בבישולי נכרים, בלינת לילה בבצל מגולה, באכילת דג עם גבינה, בכמות היין הנדרשת בתערובת עם מים לברכת הגפן, ועוד, כך שאשכנזי ודאי יכול לאכול בכשרות בד"צ "בית יוסף", אף במקרים בהם הרמ"א מחמיר בדבר מה, בבד"צ מחמירים כדבריו, הואיל והבד"צ הינו גוף למהדרין, וכגון, הרמ"א הצריך שיהיה שיפוד מיוחד לכבד, כדי שלא יצלו בשר שנמלח ובשר שלא נמלח (כבד) על אותו שיפוד, ואכן אנו מחמירים בכך, ועוד.