שאלה :

האם מותר לבשל דגים במגש בשרי אחרי שהכינו עליו מאכלי בשר וגם האם מותר לאכול מאותו צלחת שאכלנו בשר

תשובה מאת רבני הבד"צ:

איסור דגים ובשר נאמר רק בתערובת ממש, ולא לגבי כלים, ומותר אף לכתחלה לבשל דגים בקדרה שבושל בה בשר קודם, ובלבד שהקדרה תהיה נקיה לחלוטין משאריות בשר, וכן מותר לאכול בשר בצלחת שאכלו בה דגים, ובלבד שהצלחת תהיה נקיה לחלוטין.