שאלה :

האם מותר לאכול במקום שכתוב כל מוצרי הגלם ויש סימן של בדץ בית יוסף?

תשובה מאת מזכיר הבד"צ:

מלבד חומרי הגלם ישנם עוד בעיות כשרות רבות, כבישול ישראל, בדיקה מחרקים ותולעים, ועוד, על כן אין לסמוך אלא אם כן יש במקום תעודת כשרות מקורית, חתומה וברת תוקף .