שאלה :

האם מותר לאכול ביצה (בצל או שום) בסנדוויץ’ שהיה סגור כל הלילה שעבר עליה הלילה? 2. האם מותר לאכול בצל שהיה סגור כל הלילה בשקית? עיקר השאלה היא על הסנדוויץ’.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בגמרא מסכת נדה דף יז, אומרת הגמרא שאפילו אם הביצה או הבצל היו במשך הלילה סגורים וחתומים בשקית, אסור לאוכלם, אולם אם הביצה או השום בתוך הסנדויץ היו מתובלים, בתבלינים, הרי שזה נחשב כתערובת, ובתערובת אין איסור של לינת לילה.