שאלה :

האם לפי הספרדים בעניין בישולי גויים. אם אני נמצא במסעדה שהגוי מכין לי את הבשר על גריל שהדליק המשגיח בתחילת היום האם מותר לי לאכול את הבשר או שצריך בכל פעם שמבשלים לקרוא למשגיח?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א כתב בספרו שו"ת יחוה דעת חלק ה' (סימן נד) שניתן ללמד זכות על האוכלים במסעדה שהנכרי מבשל את המאכלים והיהודי רק הדליק את האש, וראה שם את טעמו והסבריו, גם בשו"ת יביע אומר הוסיף מרן שליט"א וחיזק את לימוד זכות זו.

אולם כמובן שזהוא רק לימוד זכות, דהיינו  דבר שלא כדאי לסמוך עליו, ולכן בבואנו לאכול במקום כל שהוא כדאי לבדוק מלבד את כשרות הבשר שבמסעדה,גם את יהדותם של העובדים במקום, (כולל עולים חדשים שאולי אינם בני ברית, וכידוע), כדי שהבישולים במקום יהיו בישול ישראל לפי דעתו של מרן הבית יוסף, שאנו הספרדים קיבלנו הוראותיו.

מלבד דברים אלו ישנם עוד בעיות כשרות רבות במסעדות שלא כל אחד יכול לשים את ליבו אליהם, ורק מי שרגיל ובקי בעניני כשרות יוכל להבין ולהרגיש בבעיות אלו, על כן לא כדאי לאכול אלא במקום בו ישנה כשרות בד"צ "בית יוסף", המקפידים לנהוג לפי פסיקותיו של מרן הבית יוסף. וראה במאמר "חתונת הדמים" שפורסם כאן באתר.