שאלה :

האם כבודכם יוכל להסביר לי במה חוששים מבישולי גויים ובמה לא, אני שואל את שאלתי כי שמעתי משני ידידים שאפשר לשתות קפה אצל ערבים וכי זה לא נקרא בישול האם יש גדר בזה?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

שני גדרים חשובים יש בהלכות בישולי נכרים, שהמאכל אינו ראוי להיאכל כשהוא חי, ושהמאכל עולה על שלחן מלכים, להבנת פרטי הדינים בזה עיין בשלחן ערוך יו"ד (סימן קיב – קיג), לגבי שתיית קפה אצל נכרים, מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א פסק בספרו שו"ת יחוה דעת חלק ד (סימן מב) שאין איסור בישולי נכרים בשתיית קפה, אולם עדיף לחשוש ולא לשתות בכלי חרסינה, שמא השתמשו בכלים אלו בחלב של נכרים, לפיכך עדיף להשתמש בכלי זכוכית.