שאלה :

האם יש בעיה הלכתית להשתמש בשום כתוש המשווק היום בחנויות, ושם מופיע ששום הקצוץ מבעוד יום אסור, כי הגמרא אומרת שאין להשתמש תמיד בשום קצוץ או מקולף מבעוד יום מכיוון ששורה עליו רוח רעה. האם יש לחשוש לכך?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

שאלת חכם חצי תשובה, בגמרא בנדה (יז) אסר רשב"י לאכול שום ביצה ובצל קלופים שעבר עליהם הלילה, משום הסכנה, ואפילו מונחים בקופסה, רבני האשכנזים הקילו מאוד בדין זה, הואיל ורש"ל פסק שהיום אין איסור סכנה בזה, אולם רבני הספרדים ובראשם הפרי חדש אסרו דבר זה בחומרא רבה, ואכן בד"צ "בית יוסף" מקפיד מאוד בדין זה.

אולם אם השום הביצה או הבצל מעורבים עם דברים אחרים, כתב הזבחי צדק להתיר, ומרן זצ"ל הגדיר לנו את הגדרת התערובת, דהיינו כסלט, ולכן סלט מיונז עם תפו"א ובצל, מותר באכילה, סלט ביצים עם מיונז מותר באכילה, וכן שום כתוש עם שמן ומלח, כך שהוא כמו סלט ונאכל עם לחם, אין בו איסור.