שאלה :

האם יש בעיה הלכתית לאכול חלב אחרי דגים?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

האיסור הוא לאוכלם יחד, אבל לאוכלם אחד אחרי השני, אין כל איסור.