שאלה :

האם ישנה אפשרות מצדכם להתיר חלב נכרי?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אמנם רבני האשכנזים הקלו בדבר מאוד, ובראשם האגרות משה שסמך על הט"ז שהתיר את החלב הואיל והחברות מחוייבות מכח החוק שלא לערב את חלב הבקר עם חלב אחר, אולם רבני הספרדים החמירו בדבר מאוד, שלא לסמוך על כך, ולא לשתות אלא חלב שנחלב וישראל רואהו, וכן הוא העיקר. על כן בד"צ בית יוסף כבד"צ האמון על פסקיו של מרן הבית יוסף, ולפי הנחיותיו של מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א, מקפיד שלא לצרוך ולא לתת את חותמו אלא לחלב שנחלב וישראל רואהו. וכפי עיקר ההלכה