שאלה :

האם חובה להקפיד על אכילת עוף מהדרין? אינני מבין מדוע יש פער במחיר בין השגחה של הרבנות בעופות לבין השגחה מהודרת יותר (בד"כ פער משמעותי). יתירה מכך, האם הרבנות הראשית מחטיאה ציבור שלם, שסומך על כשרותה, ומאכילה את הציבור בעופות שאינם כשרים כהלכה? לסיכום, האם קיים חשש של טריפה חלילה וכיו"ב באכילת עוף בהשגחת הרבנות? תודה מראש על תשובתכם.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

תפקידה של הרבנות הראשית היא למנוע מכשול, ולהרבות כשרות בישראל, כך שגם מוצרים שהם כשרים אף בדיעבד, לאחר צירוף כמה סברות להקל, מחובתה של הרבנות להכשירם, ובכך למנוע מכשול, שמוצרים אלו לא ישווקו כאינם כשרים כלל, לפיכך אין הרבנות בודקת את העופות בדיקת הריאות, גידין, בוקא דאטמא, וכדו', וסומכת על הרוב שאין בהם בעיה, לעומת זאת, בכשרות בד"צ בית יוסף, נבדקים העופות אחד אחד, הן בבדיקת הגידים, הריאות, בוקא דאטמא, צרירות דם, ועוד. מלבד זאת, בבד"צ בית יוסף נדרשת שחיטה במהירות איטית, של עד לשלושים וחמש עופות בדקה, כדי שהשוחטים יוכלו לבדוק את סכיניהם כנדרש, וכדי שהבדיקות יוכלו להתבצע, כשבכשרות הרבנות נשחטים העופות לעיתים אף במהירות של מאה וארבעים עופות בדקה, וודאי שהעופות כשרים, אבל ירא ה' יזהר מלאוכלם, וכמובן שאין כאן המקום להאריך בהבדלים הרבים שבין כשרות הבד"צ לכשרות הרבנות, וראה במאמרים המתפרסמים באתר זה כדי להבין מקצת מההבדלים.