שאלה :

האם הבד"ץ מאשר בשר שמצאו בפרה סירכות כסידרן בין אונות הריאה – כיון שפסק מרן המחבר שבשר זה מותר באכילה? ואם לא, מדוע? תודה רבה ואיישר חילכם לאורייתא.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אמנם מרן  הבית יוסף פסק להתיר במציאות זו, אולם מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א הורה לבנו ראש הבד"צ הגאון רבי משה שליט"א, שהואיל ובד"צ "בית יוסף" נועד לתת כשרות ברמת מהדרין, ולכל הדעות והשיטות, על כן יש לפסול ריאה זו,  ולא לתת עליה את חותמת הבד"צ