שאלה :

האם בטונה שבכשרותכם מקפידים על בישול ישראל לפי דעת מרן? כי שמעתי שבהרבה בדצים רק מפעילים את מערכת הקיטור והגוי למעשה מבשל? וכן האם הדגים עוברים בדיקה

תשובה מאת מזכירות ועד הכשרות:

לצורך בישול הטונה נוסעים שני משגיחים, כשהם מבצעים את הבישול בפועל של כל דגי הטונה, כמובן לאחר הכשרה כדת וכדין של כל המפעל, כמובן שמפעל זה מבשל אך ורק דגי טונה, כך שגם כשהמשגיחים לא נמצאים לא נאסרו התנורים מדגים אסורים, אלא אך ורק מבישול נכרי, כך שמועילה הכשרה לתבניות ולתנורים. קודם לבישול הדגים עוברים בסרט נע, אחד אחד, לפני עיניו הבוחנות של המשגיח, וכל דג שיש בו ספק כל שהוא מוצא מהמפעל לאלתר.