שאלה :

האם בהשגחות של הבדצ"ים האשכנזים מקפידים בבישולי עכו"ם לפי שיטת המחבר, שלא מספיק לסגור את התנור (השלכת קיסם)?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אין אנו עונים על כשרויות אחרות, רק נדגיש שבבד"צ בית יוסף שכל מהותו היא שמירת פסקיו של מרן הבית יוסף לפי הנחיותיו של מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף שליט"א מקפיד בדבר מאוד.