שאלה :

האם ארטישוק צריך בישול לישראל לכתחילה

תשובה מאת רבני הבד"צ:

ודאי, הרי הארטישוק לא נאכל כמות שהוא חי, ועולה הוא על שלחן מלכים, לפיכך צריך הישראל לבשלו, (יש להיזהר בכך בעיקר במוצרים קפואים, שהרי הארטישוק עובר בישול לפני ההקפאה. ובארטישוק בכשרות בד"צ בית יוסף (חברת "סנפרוסט") אנו מקפידים מאוד על כך.