שאלה :

האם אפשר לשתות נס קפה עם חלב אחרי שאכלתי ביצה של חמין שנתבשלה בסיר עם בשר יש לציין שלא אכלתי בשר רק ביצה ואם כן כמה צריך להמתין בין אכילת הביצה לשתיית נס קפה ?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בבית יוסף (או"ח סי' קעג) כתב שנהגו להמתין שש שעות גם אחר תבשיל בשרי כמו אחרי בשר עצמו, וכידוע קליפת הביצה נקובה היא, (שהרי היא מקבלת את הצבע של החמין), ודינה כתבשיל בשרי, וצריך להמתין אחרי אכילתה שש שעות.