שאלה :

בשביל מי שהוא מחמיר, אם יהודי מדליק את האש ושם בשר ואחר כך פועל גוי ממשיך לעבוד האם יש בשולי גויים בשוורמא. תודה, בנימין

תשובה מאת מזכירות ועד הכשרות:

בדבר זה נחלקו אחרוני זמנינו, יש המתירים ויש האוסרים, ומרן מאור ישראל שליט"א נראית דעתו נוטה לצד המקילים, אולם אנו בבד"צ בית יוסף קיבלנו הוראת מרן שליט"א, להחמיר בדבר, ומורים שרק יהודי רשאי לחתוך את השווארמה, הואיל ובכשרות מהדרין אין להיכנס למחלוקות.