שאלה :

ברצוני לברר מה דעת בד"ץ בית יוסף בקשר לניקור הכרסים שנעשה ע"י הבוקרים בדום אמריקה, האם הכרסים נבדקים או שסומכים שאין נקב זה מטריף. בקשר לתשובתכם כי הנכם בודקים צומת הגידין בעוף, האם הינכם מצליחים לזהות את כל ששה עשר הגידין בכל ירך

תשובה מאת רבני הבד"צ:

הנחיית הבד"צ מזה שנים היא לבדוק כל כרס וכרס מניקוב, או מאכילת מסמר או חוט תיל על ידי הבהמה, הבדיקה מתבצעת לפני בדיקת הפנים, כשהבודק פנים עומד במקום הוצאת הכרס ובני המעיים, ולפני הכנסת ידו לשם בדיקת הפנים הוא מוודא שאין שום שאלה בכרס, והכרס מוצא לידו ובנוכחותו, בדרך כלל כשיש שאלה רואים זאת בבירור, אם על ידי שהכרס סרוך לטרפש ובית הכוסות עם כפתור או מוגלה או קורט דם, ואם במקרא של מסמר או חוט תיל. כשכל ספק הכי קטן בשלמותו של הכרס, הבהמה נטרפת מיידית על ידי בודק הפנים, ומעשים בכל יום שאנו מטריפים בהמות מבעיות של כרסים, לא אחד ולא שנים, והרי בעיות אלו הם בגדר מיעוט המצוי, הדורשות בדיקה. ויאכלו ענוים וישבעו.

בהקשר לשאלתך בדבר זיהוי שש עשרה הגידים, הרי שהמשגיח במושכו באצבעו את הגידים הוא מושך את כולם, ואם יש ריעותא באחד מהם הרי שהוא יראה זאת מיד.