שאלה :

ביום שישי אנו מקדשים על החלה ואוכלים ארוחה בשרית. האם למחרת בבוקר ניתן לאכול מאותה חלה מה שנשאר בארוחת הבוקר החלבית?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

הרמ"א ביו"ד (סימן פח סעיף ב) כתב לאסור דבר זה, הואיל ודבק בפת שיירים מהמאכלים, ולכן אף כתב לייחד כלי של מלח לבשר ולחלב.