שאלה :

בדין דגים בחלב האים יש מקום לאסור לאדם מעדות המזרח שלא נהג באיסור

תשובה מאת רבני הבד"צ:

בני עדות המזרח קיבלו עליהם את פסקיו של מרן הבית יוסף, אשר הוא מרא דארעא דישראל, וכיון שמרן הבית יוסף פסק לאיסור, לא יכול ספרדי שלא לנהוג בזה איסור, ויש להעמידו על טעותו, ויזהר בזה מכאן ולהבא.