שאלה :

אם אני אוכלת בשר ושותה מבקבוק פלסטיק. האם הבקבוק בשרי? האם מותר לי אח"כ לאכול חלבי ולשתות מאותו בקבוק? וההפך מותר

תשובה מאת רבני הבד"צ:

הרמ"א ביו"ד (סימן פח סעיף ב) כתב שיש צורך לייחד כלי של מלח לחלב ולבשר, כי לפעמים נשארים שיירי מאכל במלח, כך הדבר גם בכלי ששותים ממנו, וכמובן שאם שוטפים היטב את הכלי הוא מותר.