סמל בד"ץ בית יוסף

השם של בד"צ "בית יוסף" הינו סימן רשום ברשימת הסימנים אצל רשם סימני המסחר.

ולפיכך מי שישתמש בסימן זה צפוי לתביעות משפטיות, ואין רשות לאף אחד להשתמש בשם זה.

בכל אופן, יש לשים לב בין מה שנכתב "חלק בית יוסף" או דוגמאות כאלה,

לבין הסמל של בד"צ "בית יוסף",

כי רק הוא ערובה בטוחה שאכן הכל נעשה לדעת מרן הבית יוסף זיע"א.