ה"פלומבה"

plomba-blue

"הפלומבה" היא יחידת פלסטיק בצבעים שונים הנושאת את חותם הבד"צ, והנתפסת על העוף או הבשר באופן שאי אפשר להורידה ללא שבירתה. יחידת פלסטיק זו מיוצרת במפעל העומד תחת כשרות בד"צ, ובמפעל המייצר ישנו משגיח כשרות שרק הוא מאשר את ייצור הפלומבות, (כמובן על ידי קבלת אישור הזמנה חתום ממשרדי הבד"צ), הפלומבא מגיעה למשחטה על ידי משגיח כשרות מטעם הבד"צ באופן אישי, ונמסרת אך ורק לידיו של המשגיח במשחטה.

הפלומבות שמורות במשחטה בחדר מיוחד הנעול במנעולים אשר במפתח לו שמור בידי המשגיח הממונה על כך, והם מוצמדות לעוף או הבשר תחת פיקוח והשגחה צמודים, הפלומבא נתפסת על העוף או הבשר (הטרי) בצורה שאינה ניתנת להסרה אלא אם כן שוברים אותה ולא ניתן לעשות בה שימוש חוזר.

הפלומבה הינה אחד מסימני ה"חותם בתוך חותם" שעל הבשר הטרי.

holograma-small
בשנה האחרונה הוציא משרד הבריאות איסור על השימוש בפלומבא, בעקבות מקרא של אדם שבלע את הפלומבא ונחנק, ולכן עבר הבד"צ לסמן את מוצריו בחותם אחר, הוא "הולוגרמות" (מדבקה תלת מימדית) שגם היא מיוצרת באותו מפעל העומד תחת פיקוח והשגחת הבד"צ, מדבקה זו מיוחדת בכך שהיא אינה ניתנת להסרה, (דהיינו שאם ינסו לקלפה ישאר הכיתוב מודבק למוצר והמדבקה תוסר שקופה), מדבקת ה"הולוגרמה" נושאת קודים וסימונים גלויים ומוסתרים, וכן מספר סידורי על כל מדבקה כך שעל כל מוצר עליו היא מודבקת יש מעין תעודת זהות אשר מאפשרת לבד"צ מעקב ושליטה מלאים למוצרים אשר תחת השגחתו.