מורינו הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל – הרב הראשי לישראל לשעבר