מורינו הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א – הרב הראשי לישראל לשעבר