הרב שמעון מלכה שליט"א

אזור/תחום פיקוח: כרמיאל
נייד: 054-4919923