הרב משה מלכה שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אשקלון - אשדוד
טלפון: 052-6732270