הרב מנחם בן זכרי – מזכיר הבד"צ

אזור/תחום פיקוח: מזכיר כללי ומנכ”ל חברת הוצאת מאור ישראל בע”מ
טלפון: 02-6550550
נייד: 054-5640171
אימייל: 3@badatz.biz

מזכיר כללי ומנכ"ל חברת הוצאת מאור ישראל בע"מ.