הרב בן אליהו יצחק שליט"א

אזור/תחום פיקוח: ראשון לציון
טלפון: 052-7015898
נייד: 052-7133125
אימייל: Itzik550@gmail.com