הרב יוסף מלכה שליט"א

אזור/תחום פיקוח: ירושלים דרום - ביתר
טלפון: 052-5341735
אימייל: 5808972@gmail.com