הרב דוד עמר שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אשקלון
נייד: 058-7541541