הרב דוד בן יוסף שליט"א

אזור/תחום פיקוח: קרית גת
טלפון: 050-4115213
נייד: 052-7632880