לווית חן / כרך אחד

בשנת תשמ"ו הוציא מרן הרב את הספר לווית חן העוסק בהלכות שבת, על סדר הספר משנה ברורה (ח"ג), הן בדבריו שבחלק שבמשנה ברורה והן בחלקים ביאור הלכה ושער הציון.

את רעיון כתיבת הספר במתכונתו וסידורו הנוכחי על סדר המשנה ברורה, מסביר מרן הרב בהקדמה, שלרגל הדפסת הספר משנה ברורה מחדש באותיות מרובעות לראשונה בשעתו לטובת הרבים, מרן הרב נתבקש להעמיד את הכרעות מרן השו"ע וההולכים בשיטתו, במקומות שהמשנה ברורה נוקט בעקבות מנהג בני אשכנז לפסוק כדעת הרמ"א.

משלוח: 56 ש”ח על כל 24 ק”ג ובהתאם לתנאי חברת השילוח

מחיר: 30 ש"ח

להזמנת ספרי הרב