שו"ת יביע אומר / י' כרכים

הספר על י' חלקיו כולל שאלות ותשובות (שו"ת), וברורי דינים הלכה למעשה, בנושאים רבים שבארבע חלקי שולחן ערוך.

עם הופעתו לראשונה לפני כשישים שנה בשנת תשי"ד, הועטר הספר בהסכמותים של גדולי הדור הקודם, מהם ראש הישיבה הגאון הגדול ר' עזרא עטיה זצ"ל, והגאון הגדול ר' צבי פסח פרנק זצ"ל גאב"ד ירושלים. ומאז תפס הספר מקום חשוב ומרכזי בכותל המזרח של עולם הפסיקה בכלל ושל דורנו בפרט. הדבר בא לידי ביטוי מפיהם ומפי כתבם של נושאי דגל התורה, הן ראשי ישיבות והן יושבים על מדין, במכתבי ברכה ותהילה שבאו בעקבות החלק הראשון שיצא לאור, מהם הודפסו בחלק ב' שיצא לאור שנתיים לאחר מכן – בשנת תשט"ז.

משנה סדורה בדבר שיטת הלימוד ודרך הפסיקה הראויה, נפרשים בדברי הפתיחה, המבררים את שיטת מרן הרב ככלל ובספרו יביע אומר בפרט.

משלוח: 56 ש"ח על כל 24 ק"ג ובהתאם לתנאי חברת השילוח

מחיר: 510

להזמנת ספרי הרב