הליכות עולם / ח' כרכים

בהוראתו ובעידודו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, מסר מרן הרב סדרת שיעורים בהלכה על סדר הספר 'בן איש חי'. לימים בשנת תשס"ב יצא לאור מפירות השיעורים (עם תוספת נופך בשעת ההדפסה) הספר הליכות עולם – ח' חלקים המכילים הערות והארות על הספר 'בן איש חי'.

בשל ריבוי הסוגיות והעניינים שעוסק בהם הספר, לטובת המעיין נוסף בסוף ח"ח מפתח ערכים מפורט, מלבד מפתח שעל סדר הש"ס שו"ע והרמב"ם.

משלוח: 56 ש"ח על כל 24 ק"ג ובהתאם לתנאי חברת השילוח

מחיר: 224 ש"ח

להזמנת ספרי הרב